dimarts, 26 de juny de 2007

Un passeig pel passat


Us convido a visitar la ciutat d'Herculà (Herculaneum), vinculada , com el seu nom indica a la mítica figura d'Hèrcules. Era un centre residencial de les grans famílies patrícies, a les que els agradava el clima i els productes típics del camp del que estava envoltada. Però els darrers dies d'agost de l'any 79 d. C. , el Vesubi va entrar en erupció i va borrar del mapa les ciutats d'Herculà, Pompeia i Estabia.
Herculà va ser coberta per fang bullint, que va anar precedida per un núvol d'uns 400 graus de temperatura, deixant sense vida tots els habitants, que ni tant sols van tenir temps d'abandonar les seues cases per intentar salvar-se. En solidificar-se, el fang ha anat formant al llarg dels segles una massa de l6 a 25 metres d'espessor. Ara fa alguns mesos varem visitar la zona arqueològica d'Herculà, descoberta en 1709 , una autèntica meravella. Espero que gaudiu d'aquestes imatges: